mandag, august 15, 2022

topppic

noralliansen530 bilde fra stein

 

NorAlliansen er organisasjonen for skandinaver bosatt i utlandet.

NorAlliansen har en rekke områder som organisasjonen vil fokusere på. Blant de sakene som NorAlliansen vil arbeide med fra starten er skatt og skattesaker. Selvsagt vil da ”kildeskatten” være en av sakene her, men vi vil også å få Norge til å respektere inngåtte skatteavtaler.

Les mer

Søk

Nyheter


2017-07-28 Pensjonistpartiet stiller lister til Stortingsvalget September 2017. Med ca. i million pensjonister og uførepensjonister som potensielle velgere, kan PP komme inn i regjeringen, eller komme i vippeposison i det nye Stortinget.  Vi har lagt ut valgrogrammet på disse websidene: http://www.pensjonistpartiet.no/progvedtekter/partiprogram.html

2016-08-31 VG: Carl I Hagen tar pensjonssaken til Menneskerettsdomstolen

2016-08-29 NAV: Økt pensjon og uføretrygdede til gifte og samboende fra 1. september 2016

2016-07-28 Hegnar: Advarer mot skattesmell for pensjonister

2016-07-19 Hegnar: Ny rapport: Norge er verdens beste land å pensjonere seg i

2016-05-27 Brev til politikere (Standpunkt)

2016-05-22 Sakene du aldri fikk lese (Aftenposten)

2016-05-21 Pensjonistene vender statens tilbud ryggen

2016-05-19 Pensjonistene taper penger - nekter å skrive under på trygdeoppgjøret

2016-05-18  SV/Frp vil kvele debatt om og kritikk av årets trygdeoppgjør

2016 -05-04 Nye regler for eksport av alderspensjon

2016-04-14 Nettavisen:6,8 milliarder Nav-kroner til utlandet i fjor

2016-03-23 Pensjonister: Alle må betale regninga

2016-03-16 Høyres program for nordmenn i utlandet

2016-03-16 Skatteyters innsyn ved grenseoverskridende informasjonsutveksling

2016-03-15 Alderspensjonister taper to år på rad

2 016-03-14 Dette bør du vite om din pensjon

2016-03-12  Alderspensjonister taper to år på rad

2015-05-17 Vi har fått innvilget et møte med stortingets kontroll og konstitusjonskomite i beg. av juni sammen med Emigrant1. Vi regner med at Marius Reikerås møter for NorAlliansen

2015-04-23 Se under dokumenter for å lese "Hvordan få tilbakebatelt trukket kildeskatt


Se underst for relevante avisartikler, de siste ligger øverst!

 Vi anbefaler deg å lese ABC Nyheter's artikkelserie om norske pensjonister i utlandet. Se nedenfor!

2013-08-27 Spørsmål og svar ang kildeskatt

2013-08-27 Kommentarer til ovenstående

FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status !

Les Represantantforslaget fra FrP nederst!

I etterkant av valget: Les vår henvendelse til partiene, og deres "svar"! ('Dokumenter')

2015-02-13  "Kildeskatten Dreper"  fra Borgerjournalisten.blogg

2014-09-09  Skattebetaleren: Regjeringen vurderer kildeskatten

2014-07-12  Dagbladet/Finansavisen: Unngå skatterøbbel, kutt alle bånd til Norge

2014-06-07  Fædrelandsvennen: Til lykke med "valget", Jonas!

2014-04-10  NA24: Disse skattebetalerne faller mellom to stoler

2014-02-01 NRK  Den mørke sannheten om Norge (fra The Guardian)

2013-12-24  NA24; Flykter Norger - beholder norsk adresse

2013-12-09  Dagens Næringsliv: Siv Jensen: Norge har veldig gode velfertdsytelser som kan fremstå som veldig attraktive

2013-11-22  ABC Nyheter: Kommunal kontantstøtte kan stoppe støtteeksport

2013-11-20  ABC Nyheter: Stoltenberg advarer mot økt trygdekesport

2013-10-19  Finansavisen: Røkke har ikke betalt inntektskatt de siste 8 årene

2013-08-20  FrP's websider for nordmenn i utlandet

2013-10-22  Arbeiderpartiets begrunnelse for kildeskatten. Se også kommentar på brukersidene under "Kildeskatt"

Nødlidenhetslån: Du kan få hjelp på ambassaden!

 

Link: Endringer i skattereglene for uføreytelser fra 2015.

Se våre kommentarer under 'Dokumenter'

2013-03-15  Se våre nyutlagte brev ang. represantantforslag sendt til politikere og media på Dokumenter siden !

 Artiklene under er alle under kategorien "Utenlandspensjonister"

2014-04-06  VG kronikk: Hvorfor vi misunner de uføre

2013-12-23  Artikkel i NA24 (Flykter Norge, beholder norsk adresse)

2013-09-20  Artikkel i ABC Nyheter (Tilsvar - se brevet under)

2013-09-09  Artikkel i ABC Nyheter  (Vi blir mobbet av regjeringen!)

2013-08-27  Artikkel i ABC Nyheter (Hva SV sier og hva SV gjør er dessverre ikke det samme)

2013-08-20  Opprop fra Landsforeningen for Rettferdighet for de Eldre

2013-08-17  Artikkel fra Skattebetalerforeningen (Skatteklagejuks)

2013-08-12 Artikkel i Agder Avisen (Om Overvåking i Sverige)

2013-08-09 Artikkel i DN

2013-08-08 Artikkel i Dine Penger

2013-08-08 Artikkel i ABC Nyheter

2013-03-12 Artikkel i Dagbladet

2013-03-09 Artikkel i ABC Nyheter

2013-01-16 Artikkel i ABC Nyheter

2013-01-11 Artikkel i Nettavisen

2012-11-22 Artikkkel i Nettavisen

Notat fra Marius Reikerås ang. Kildeskatten, 2014-06-27

I går ble spørsmålet om kildeskatten er konvenssjonsstridig, klaget inn for EMD i Strasbourg. Saken berører mellom 40 og 50000 pensjonister, så det er godt håp om at den slipper gjennom.Spørsmålet er hvor langt en stat kan gå, i å innføre vilkårlige skatter overfor sin befolkning. I tillegg dreier saken seg om konvensjonskrenkende forskjellsbehandling. Hvorfor skal en minstpensjonist bosatt i Spania, betale kildeskatt mens Gro Harlem Brundtland, bosatt i Frankrike, skal slippe unna? Andre land er tidligere dømt for urimelige og forskjellsbehandlende skattekrav.Er det nå Norges tur til å bli dømt?

E-post fra Marius Reikerås til stortingsrepresentant Brage Baklien, FrP 23. juni 2014

Subject: Kildeskatten

From:    Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Date:    Mon, June 23, 2014 12:30 pm

To:       Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

--------------------------------------------------------------------------

 Hei Brage og takk for sist. Videreformidler du dette notatet til de av politkerne som deltok i møtet om kildeskatten den 12 .mai?

 Til de rette adressater.

 Vedr: Høring om kildeskatten i Stortinget den 12. mai. Krav om at kildeskatten fjernes som menneskerettskrenkende.

 Det vises til en særdeles hyggelig,  nyttig og uformell høring i Stortinget den 12. mai vedrørende kildeskatten. En skatt   som helt åpenbart har slått urimelig   ut for pensjonistene, og da særlig for de som har minst fra før.

 Dette fikk Stortinget et unikt innblikk i, fra de mange pensjonistforeninger som var representert, og som vet hvor skoen trykker.

 For kort tid siden, skrev jeg til landets folkevalgte for å gjøre vår nasjonalforsamling oppmerksom på en stadig økende bekymring for at borgernes menneskerettigheter ignoreres av forvaltningen og av rettsapparatet.

 I fjor høst,  ble Norge domfelt av Ministerrådet i Den Europeiske Sosialpakt ved å diskriminere eldre sjøfolks rett til å arbeide. Torsdag den 5. desember 2013, ble Norge dømt for brudd på EMK artikkel 8, ved å ikke informere nordsjødykkerne, som yrkesgruppe, godt nok om de alvorlige farer som ligger til arbeidet med å være nordsjødykker.  Domfellelsene er i seg selv meget alvorlige.

 Dommene fra Strasbourg medfører også at vi må stille spørsmålet om kvaliteten på det menneskerettsarbeid som norske domstoler gjør, er god nok. Det spørsmålet har jeg god grunn til å stille, all den tid jeg allerede i tingretten forgjeves påpekte de menneskerettsbrudd som Strasbourg har konkludert med i disse to ovenstående saker.

 I så måte siterer jeg fra Kjell Dragnes i Aftenposten, samme dag som dykkerdommen falt, under artikkeloverskriften ”Anstendighetens pris”:

 "Det bør svi langt inn i den norske stats egenoppfatning som «humanitær stormakt» at landets egne borgere er nødt til å gå til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med sin sak. Og vinne frem. Det bør svi i tingretten, i lagmannsretten, i Høyesterett, i regjering og storting."

 I møtet av 12 mai, adresserte jeg nettopp disse to saker og ga uttrykk for at ”kildeskattesaken” sannsynligvis også ender i Strasbourg.

 Det gikk troll i ord, for bare dager etter høringen den 12. mai, fikk jeg beskjed om at saken om kildeskatten var avvist av Høyesterett. Høyesterett var ikke interessert i å se på realitetene i saken som omhandler over 40 000 pensjonister. I stedet var de opptatt av  at det var mitt navn som stod oppført som prosessfullmektig, og dermed avviste de saken, se vedlagte kjennelse.

 En slik holdning, hvor Høyesterett er mer opptatt av person en sak, kan et demokratisk rettssamfunn ikke leve med. Jeg har i en årrekke engasjert meg i kildeskattesaken. Ikke fordi jeg personlig er berørt av den. Men, fordi den er grovt urimelig for alle de som berøres. Og vi gir oss ikke før denne urimeligheten mot landets titusenvis av pensjonister er fjernet

 Saken går nå til Den Europeiske Menneskerettsdomstol i Strasbourg. Får vi medhold der, vil det bli en ny alvorlig  ripe i lakken for norske domstoler, og da i særdeleshet for Høyesterett. Samtidig undertsreker jeg at Stortinget og regjeringen har et selvstendig ansvar etter EMK med å rydde opp i potensielle menneskerettsbrudd.

 Etter forarbeidene til menneskerettsloven, retter bestemmelsen seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes

 Det var altså Stortinget som til slutt måtte rydde opp i domstolenes menneskerettsbrudd i dykkersaken. Historien kan fort gjenta seg med pensjonistene.

 Jeg ber derfor de ansvarlige i regjering og i Storting rydde opp  i kildeskattesaken, og følgelig abortere menneskerettsbruddet så fort som mulig.

 Bergen, den 23.6.14

 Marius Reikerås

 

Her er Marius Reikerås' tanker etter Frp's kildeskatthøring mandag 12. mai 2014:

Marius wrote: "Jeg ønsker meg et realt juridisk eldreoppgjør!I går var jeg på Stortinget med en rekke talspersoner for ulike pensjonist- foreninger, som fortalte politikerne om hvor urettferdig kildeskatten har slått ut, og særlig for de som har minst fra før. ( Kildeskatten er en vilkårlig avkortning av pensjon på 15 %, for de av våre pensjonister som velger å flytte utenlands. Svært ofte som følge av helsemessige årsaker) Møtet var slik jeg liker det. Her var det personer med lang livserfaring som snakket rett fra hjertet. Uten omveier! Og politikerne lyttet musestille. Vi skal jo alle bli gamle en gang, så hvorfor aksepterer vi da at det offentlige behandler de eldre med mangelfull respekt? I løpet av det siste halvår, er Norge domfelt flere ganger i Menneskerettsorganer i saker som vedrører eldre. I den såkalte 62 års- saken, ble Norge domfelt for å ha en aldersdiskriminerende lovgivning innenfor sjøfartsnæringen ( det samme vil gjelde på land). I dykkersaken, som primært omhandler dykkere i 60, 70 og 80 åra, ble Norge også som kjent domfelt. Og dersom kildeskatten når Menneskerettsdomstolen, tror jeg Norge også blir domfelt der. Og hvorfor skal besteforeldre godta et norsk barnevern som reduserer samvær med deres barnebarn til en parentes? Noen som kan forklare meg det? Det går altså en rød tråd gjennom disse sakene. Og den heter urettferdighet overfor de eldre! Og den skal ikke eldre mennesker finne seg i. Derfor var det befriende herlig å være med den ”eldre” garde på tinget i går. Eldre mennesker er en ressurs som vi skal verdsette. I tillegg har de levd såpass lenge at de slipper å forholde seg til samfunnets fasadekoder. I tillegg har de en god porsjon humor:) Heia de eldre sier jeg. Ved å heie på de eldre, heier vi jo bare på oss selv. Vi blir alle eldre for hver dag som går. Derfor er det på tide for de eldre å ta tilbake rettighetene sine. Gårsdagens møte på tinget, var i alle fall et varsko til politikerne om at overgrep mot eldre IKKE godtas. Ha en flott dag, alle sammen."

 

PRESSEMELDING:

 

Norsk menneskerettighetsgruppe av eldre og uføre forbereder aksjon via FN for å ramme norsk råderett over egne ressurser

En tverrpolitisk gruppering av uføre og eldre nordmenn er nå på "krigsstien" for å tvinge den borgerlige regjering til å reversere avkortingene av pensjoner og sosiale ytelser som ble innført under Stoltenbergs to regjeringsperioder.

Uten at eldre og funksjonshemmede er nevnt i bakgrunnsmaterialet, er Norge som nasjon degradert fra å være en A-nasjon i menneskerettslig sammenheng, til å avfinne seg med en rolle hvor vårt land er fratatt medbestemmelsesrett i verdensorganisajonen, og degradert til å være en B-nasjon når det gjelder overholdelse av FN`s Menneskerettigheter, og egne konstitusjoner. Den norske menneskerettighetsgruppen mener å kunne føre bevis for at den norske stat bryter minst 10 av de 30 artiklene i Menneskerettighetskonvensjonen når det gjelder eldre, uføre og utenlandsboende nordmenn.

Disse faktorene har ikke vært belyst i forbindelse med de nedgraderinger som FN allerede har iverksatt i forbindelse med klare norske brudd på definerte menneskerettigheter.
Beskjæringene av sosiale og økonomiske rettigheter som Stoltenberg-regjeringen foretok overfor eldre og uføre i løpet av sine 8 regjeringsår, og som den nye regjering gjennom erklærte talsmenn har avvist å gi oppmerksomhet, mener menneskerettighetsgruppen gir klare beviser om grov offentlig forskjellsbehandling av norske pensjonister, avhengig av bosted og sosiale rammevilkår.

En anerkjennelse av at Norge bryter menneskerettighetene, og samtidig ikke følger verifiserte konstitusjoner som eksempelvis "Rettighetene om økonomiske og sosiale forhold" - som Norge uten reservasjon har undertegnet - kan landets styrende organer, Stortinget og byråkrati, fratas sine forvaltningsroller over eget lands ressurser på linje med land vi ikke liker å bli sammenlignet med, eksempelvis Irak og Iran.

Dessuten har Norge inngått en rekke traktater - som er den høyeste form for enighetsavtaler som inngås mellom frie stater - som nødvendigvis vil bli satt på prøve hvis Norge utsettes for en ytterligere degradering i verdensorganisasjonen. Ikke bare vil dette ha store økonomiske konsekvenser for Norge, men i tillegg vil vårt lands anseelse internasjonalt lide et voldsomt prestisjetap.

Menneskerettighetsgruppen har skrevet et omfattende brev til Siv Jensen som leder av FrP, med kopier til partietsStortingsgruppe og partikontor, og bedt partiet ta affære, siden løftene fra tiden før valget går direkte inn i området hvor rettighetsaspektene er blitt brukt for å få eldre og uføre til å gi sine stemmer til partiet ved Stortingsvalget sist høst.

I brevet blir det påpekt og begrunnet hvilke menneskerettigheterog konvensjoner den norske regjering de senere år har brutt - for å undergrave pensjonistenes rettmessige og hevdvunne krav. Gruppen forutsetter at lederen i Frp, som også er finansminister, er i stand til å informere de personer i regjeringen som vil måtte anse en ytteligere degradering av Norges rolle i verdenssamfunnet som beklagelig og pinlig.

Brevet er tilgjengelig ved forespørsel.

Den oversatte versjonen finnes under "dokumenter". Den er nå sendt til FN's menneskerettskommisjon i New York.

___________________________________________________________________

 

Fra HRS (human Rights Service) har vi klippet en artikkel som kan lastes ned her:  2013-12-27 Forskjellsbehandling av pensjonister i utlandet                                                                                                           

Fra regjeringserklæringen til Høyre/FrP  2013-10-07

Nordmenn i utlandet

Et økende antall nordmenn velger å bo i utlandet i lengre eller kortere perioder. Det gjelder særlig mange pensjonister, både uføre- og alderspensjonister. Et mer globalt næringsliv gjør at også mange jobber og bor, helt eller delvis, i andre land. Dette skaper noen utfordringer knyttet til trygdeytelser, omsorg, rehabilitering og skattemessige forhold. Forskjellsbehandling og mangelfull informasjon fra ligningskontor og folkeregister har satt mange i en vanskelig situasjon.

Regjeringen vil:

· Vurdere å etablere et servicekontor for nordmenn i utlandet i samarbeid mellom NAV og Skatteetaten.

· Ta hensyn til at mange nordmenn bor i utlandet i forbindelse med internasjonale avtaler og utarbeidelse av lover og regler.

· Legge til rette for internasjonale skoler og IB (International Baccalaureate) i Norge for å gjøre det lettere for familier å bo periodevis i utlandet.

· Foreta en gjennomgang av kildeskatten.

· Sikre gode betingelser for Sjømannskirken.

 _________________________________________________________

Regler for trygdeavgift for utenlandspensjonister: Uttalelse fra Sivilombudsmannen 17. Januar 2014

 ______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

Her er en artikkel klippet fra ABC Nyheter 2013-05-16: Stortinget undergraver den norske Grunnloven.

NorAlliansen stiller seg nøytral, kommentarene under taler for seg selv.                                                           

Redaksjonelt pr. 2013-08-28: Vi gjør oppmerksom på at artikkelen er skrevet av NorAlliansens leder, og gjenspeiler ikke NAGs offisielle upartiske politiske holdninger.


Redaksjonelt 2

Som pensjonist fra Hydro og ”gammel” skattekyndig og fast bosatt på Kypros siden slutten av 2005, og leder for NorAlliansens globale nettverk fom. 2009, finner jeg grunn til å informere om at den såkalte kriminalitetsraten for Kypros bare er 1/6 av gjennomsnittet i Europa og pga. denne statistikken – også ett av de minst kriminelle land i hele verden. I den utstrekning at det kan dokumenteres noen sammenheng, nevnes at Kypros iht. offentlig statistikk, har det mest gunstige skatteregime i verden med de laveste skattene – etter Hong Kong og Saudi Arabia. Som eks. nevnes at Kypros har KUN 5 % skatt for pensjonister med den begrunnelse at de har vært med å legge grunnlaget for den velstanden som folk flest kan sole seg i, men som pensjonister har de ikke nytt godt av velstandsutviklingen på samme måte som de yrkesaktive. Derfor var det den forrige presidenten (fra kommunistpartiet) som bestemte at pensjonistene skulle gis en viss kompensasjon ved KUN å kreve 5 % skatt utover et fribeløp på ca kr 150.000,-  

”Dette er jo ren FrP politikk”, er den noen som hevder!  ”Men hvorfor ikke hvis det virker”, vil andre hevde.

At ”Trygghet for folk flest” ikke har vært en prioritert oppgave for de siste regjeringer, er sikker vondt å høre for mange, men faktum er at FN nylig har nedgradert Norge til en B-nasjon når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og rettssikkerhet. Derfor er det prisverdig at vi i Bloggen blir minnet om 22.juli kommisjonen rapport som avslørte en ukultur inne politietaten som iflg. Martin Kolberg har vært totalt uten politisk styring.  Ingen har dratt i tvil Gjørv-kommisjonens konklusjoner som de fleste har stor respekt for.

Imidlertid er vi ikke så glad for at ”Det politiske Norge” og mediene i Kongeriket ikke synes å gjøre noe med det faktum at NorAlliansen og andre senior- og pensjonistorganisasjoner har avslørt en ukultur innen Skatteetaten som synes å ha et langt større omfang enn den ukulturen som ble avslørt av ovennevnte granskningskommisjon.(Oslo ligningskontor, nå Skatt øst er min tidligere arbeidsgiver. Når det sies Skatteetaten, menes normalt Skatt øst)

 I henhold til ovennevnte har undertegnede skrevet til Skattedirektøren og til Stortingets Kontroll- og konstitusjons komité og bedt om at ”rette vedkommende” instruerer Skatt øst til å respektere

- ”gjeldene rett” for emigrasjon som Stortinget har bestemt (gjennom juridisk bindende bilaterale skatteavtaler)
- en enstemmig og knusende dom mot STATEN der Høyesterett slår fast i den såkalte Sølviksaken at myndighetene (Skatt øst og Finansdepartementet) har tolket FEIL gjeldende rettsregler for skattemessig utflyting. Se
https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9NTJCdnV4V3RCUFk/edit

Undertegnede har også i brev av 2013-08-26, med kopi til FrP v/Ronny Røste, skrevet om tiltak for å stoppe pensjonsavkortingen og om oppfordringer til aksjoner på internett. Se

https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9cW95WGx3N3FLTm8/edit

Vi ønsker med dette å gi uttykk for stor tilfredshet med at FrP vil rydde opp i urett mot de eldre og om nødvendig nedsette en granskningskommisjon for å få frem sannheten om de rettsstridige overgrepene fra Skatteetaten som mange har følt så krenkende at en rekke menneskeliv har gått tapt.

Men hvis FrP ønsker å sikre seg flest mulig stemmer fra over 1 mill pensjonister (i utlandet og i Norge), antar vi at sannsynligheten øker for at pensjonistene og deres pårørende vil stemme FrP, hvis FrPs lovnader på dette området kommer bedre frem i valgkampen og i dine (Leirsteins) blogger. Landsforeningen – Rettferd mot de Eldre (LRE) har omtalt på en utmerket måte hva urettferdighetene handler om sin webside: http://rettferdighet.org/

For øvrig vises til våre websider www.noralliansen.org  der du, som registrert bruker, får tilgang til vår eksterne korrespondanse, samt anledning til å si din mening i våre ’Forum’sider. Som eksempel nevnes vår VelgerGuide og Pressemelding.  https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9YVltWnh1ejROaW8/edit

Men vår WebMaster avgjør om denne kommunikasjon  er viktig nok for å bli publiseres på vår forum.

For ordens skyld nevnes at denne meldingen er ÅPEN med full rett for enhver til å bruke eller gjenbruke deninformasjon som framkommer,  men for å lette kommunikasjon og evt. følge opp saken vil vi sette pris på å få en kopi eller blindkopi hvis noe blir brukt og/eller at saken blir publisert.     


Med vennlig hilsen
for NorAlliansen - The Northern Alliance Global (NAG)
The global organization for Scandinavian expatriates

Jakup Skamsar (Leder)

Redaksjonelt 1:

”Når offentlig sektor misbruker makt”  (Se ”Jeanines Blogg” som kan leses under ’lenker’ på våre websider)
 Her er våre kommentarer:

Dette er enda et nytt eksempel på at tiden synes overmoden for å få nedsatt et hurtigarbeidende utvalg eller en ny granskningskommisjon for å få fram sannheten om ukulturen innen Skatte- og Trydeetaten med embetsmenn og byråkrater som synes ansvarlige for en særdeles urimelig, urettferdig, tilfeldig, diskriminerende og direkte rettstridig behandling og skattlegging av pensjonistene i utlandet og i Norge, med avkortingen av pensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter – i  strid med gjeldende rettsregler som er bestemt/bekreftet av Stortinget/Høyesterett.

Undertegnede/NorAlliansen har tidligere anbefalt at det blir nedsatt et hurtigarbeidende utvalg eller en ny gransksningskommisjon, for å få frem FAKTA i saken mht. brudd på
- "gjeldende rett" for emigrasjon til utlandet som er bestemt/bekreftet av Stortinget/HR
- Grunnloven i Norge, EU, EMK og FN
- Stortingets ratifisering av juridisk bindende bilaterale skatteavtaler
- Høyesterett og internasjonale konvensjoner og avtaler inkl.
-- Wienkonvensjonen
-- Trinnhøydeprinsippet
-- Legalitetsprinsippet
-- Forutsigbarhetsprinsippet
-- Evneprinsippet og skattebegrensingsregelen.

Da ville man også fått frem fakta om;
- det er noen sammenheng mellom den rettstridige lignings- og forskuddspraksis fra Skatteetaten med Skatt øst og Finansdepartementet i spissen og
- de menneskeliv som angivelig er gått tapt pga. det som mange har opplevd som overgrepsligning og økonomiske overgrep fra deler avSkatteetaten.
- diskriminering av utvandrere til Pakistan og andre land.

Vi anbefaler alle som leser denne kommentaren, engasjere seg;
- for å få frem sannheten i denne saken som synes å være mistenkeliggjøring, trakassering, mobbing og direkte rettstridig (saks)behandling av en pensjonist, noe som de fleste oppfatter som økonomiske maktovergrep eller – misbruk.
- eller videresende denne meldingen til den 4. Statsmakt og de kontrollinstanser i Norge som er satt til å iverksette korrektive tiltak når det kan dokumenteres maktovergrep og andre rettstridige handlinger mot pensjonister fra STATEN.

Som kjent har FN nedgradert Norge til en B-Nasjon når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og retts-sikkerhet?  Synes du det er urimelig for Norge som ofte blir omtalt som ”verdens beste” innen ditt og datt? 

Jakup Skamsar

 

 

 

 

Lest 20784 ganger