mandag, august 15, 2022

topppic

noralliansen530 bilde fra stein

 

NorAlliansen er organisasjonen for skandinaver bosatt i utlandet.

NorAlliansen har en rekke områder som organisasjonen vil fokusere på. Blant de sakene som NorAlliansen vil arbeide med fra starten er skatt og skattesaker. Selvsagt vil da ”kildeskatten” være en av sakene her, men vi vil også å få Norge til å respektere inngåtte skatteavtaler.

Les mer

Søk

Kategorier

Generell korrespondanse

Generell korrespondanse ( 19 Filer )

Her publiserer vi annen korrespondanse vedrørende vår virksomhet som vi mener har interesse for våre medlemmer.

Vær oppmerksom på at en må være registrert bruker for å få tilgang til all korrespondanse.

Korrespondanse med media

Korrespondanse med media ( 5 Filer )

Her finner du NorAlliansens korrespondanse med media.

Korrespondanse med pensjonistorganisasjoner

Korrespondanse med pensjonistorganisasjoner ( 5 Filer )

Vi samarbeider med andre pensjonistorganisasjoner i inn- og utland. Her finner du vår offisielle korrespondanse med disse.

Korrespondanse med partier / politikere

Korrespondanse med partier / politikere ( 21 Filer )

Her finner du NorAlliansens korrespondanse med det 'politiske Norge' inkl. partiledere og stortingsrepresentanter.

Korrespondanse med myndighetene

Korrespondanse med myndighetene ( 22 Filer )

I denne kategorien finner du korrespondanse fra Noralliansen med norske myndigheter / instanser. Vi har også innhentet tillatelse fra andre organisasjoner og enkeltpersoner til å publisere aktuell korrespondanse.